หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ผลงาน คู่มือจิตอาสา การจัดการความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักพัฒนานิสิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  สำนักพัฒนานิสิต
 
 •  
   

   

  อาจารย์อนุวัฒน์ ชูทรัพย์
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

    อาจารย์อนุวัฒน์ ชูทรัพย์
  วุฒิการศึกษา
  BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณีน์ อินฟ้าแสง
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานิสิต และรักษาการสำนักศิลปวัฒนธรรม
  อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณีน์  อินฟ้าแสง
  วุฒิการศึกษา
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์เกียรติพงษ์ พันชนะ
  ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนานิสิต
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

    อาจารย์เกียรติพงษ์ พันชนะ
  วุฒิการศึกษา
  ศศม. บริหารการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์เกรียงไกร เที่ยงพร้อม
  งานกิจกรรมนิสิต
  อาจารย์ประจำวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

    อาจารย์เกรียงไกร เที่ยงพร้อม
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นายชาญยุทธ พงศ์พนมเวช
  หัวหน้างานกีฬา และผู้ช่วยโค้ชกีฬาฟุตบอล


    นายชาญยุทธ พงศ์พนมเวช
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ (บริหารธุรกิจ)
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นายทยากร บุญหนุน
  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักพัฒนานิสิต

    นายทยากร บุญหนุน
  วุฒิการศึกษา
  ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นางสาวชลสรวง ธรรมบุญศิลป์
  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักพัฒนานิสิต

    นางสาวชลสรวง ธรรมบุญศิลป์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
  บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) M.B.A. (Business Administration)
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นางสาวสุพรรษา สงฉิม
  เจ้าหน้าที่งานพยาบาล

    นางสาวสุพรรษา สงฉิม
  วุฒิการศึกษา
  ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นายสุพจน์ งดงาม
  ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

    นายสุพจน์ งดงาม
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นายประกาศิต พิมพ์วงศ์
  ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

    นายประกาศิต พิมพ์วงศ์
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นายสุกรี จอดรัมย์
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

    นายสุกรี จอดรัมย์
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นายปฐวีกรณ์ รื่นเสือ
  โค้ชกีฬาฟุตซอล

    นายปฐวีกรณ์ รื่นเสือ
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นายสุวัฒน์ จีรพันธ์
  โค้ชวอลเลย์บอล(หญิง)

    นายสุวัฒน์ จีรพันธ์
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.